Tác giả:

Tác phẩm:

Thằng Tôi 10-2010
Thằng Tôi 10-2010

Tác phẩm: Thằng Tôi

     " Khát vọng đi tìm cái đẹp của thằng tôi không dể dàng gì trước cuộc sống thực tại, Thằng tôi có đủ can đảm để vượt qua chính mình.?!?....

     Tháng 10/2010, chất liệu khắc gổ, 120cm X 85cm  - Trại sáng tác Mỹ thuật Quảng Bình ( Tại Trung tâm hoạt động Thanh- Thiếu    niên Bắc Trung bộ, Nhật Lệ, Quảng  Bình)

 

bố cục
bố cục
Những ô cửa
Những ô cửa

       " Thằng tôi" nhìn thấy, nghe thấy, cảm thông chia sẽ với những số phận... đằng sau những ô cửa...

        Chất liệu: Sơn dầu;        80cm      x       80cm 

        Trại sáng tác mỹ thuật Quảng Bình ( Trung tâm hoạt động Thanh- thiếu niên Bắc trung bộ, Nhật Lệ, Quảng Bình)        10/2010

     Tác phẩm:  Lời cầu siêu Thành Cổ;     năm: 2010

     Chất liệu: Lụa:            90cm      x     130cm

     Tác phẩm tham gia triển lãm khu vực Bắc miền Trung tại Quảng Trị

  Tổ sữa máy ôtô 1985

Chất liệu Khắc gổ;      Kích thước:    50cm     x      70cm

Tác phẩm tham gia triển lãm Mỹ thuật toàn quốc ( 1980-1985)

 

Trò chơi đánh thẻ 1 (2005)

Chất liệu: Lụa 50cm   x   70cm

              Tình Quê     1987

Chất liệu: Tổng hợp  ( 80cm    x     110cm )

                                  hạnh phúc  1986  (50cm    x    70cm)

                                  Chất liệu: Khắc gổ

 

Tác phẩm: Hội đua Voi   2007

Chất liệu: Khắc gổ  ( 60cm    x   80cm )

Tác phẩm đạt giải: Tặng thưởng và giấy khen

của Hội Mỹ thuật Việt Nam

 

                                               những cô gái Vân Kiều  (2001)

                                 Chất liệu: Bột màu ( 60cm   x    80cm )

  Tác phẩm: Giao duyên; Chất liệu: Tổng hợp  80cm  x 110cm;  năm 1997 

Mẹ con

Chất liệu: Sơn dầu  (70cm   x    95cm)

ÂM VANG TÂY TRƯỜNG SƠN

( Sơn dầu )

 

 

Trong cơn lũ ( In tạp chí Nhật lệ tháng 11/ 2010)

Tam Đảo

 

 

Một số tác phẩm thực hiện tại trại sáng tác Hà Nội...

Bạn tìm nhanh Website Ngọc Liên...