Trung tâm triển lãm Mỹ thuật đương đại ( Đê la Thành HN )

 

 

 

Trại Sáng tác tại Hà Nội
Trại Sáng tác tại Hà Nội

 

 

 

Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật

Triển lãm tranh tại hà Tỉnh
Triển lãm tranh tại hà Tỉnh
Trai sáng tác Nhật Lệ 1997
Trai sáng tác Nhật Lệ 1997

 

 

 

 

Liên hoan Đàn và hát dân ca lần thứ III

              Ngọc Liên:

Đàn bầu

Tìm nhanh...Web Ngọc Liên