DANH HOẠ THẾ GIỚI... DANH HOẠ THẾ GIỚI...

Hoạ sỹ phong cảnh Isaac Levitan

                                                           Sưu tầm: Ngọc Liên

                                                           tải lên: 25/11/2010

                                                           dung lượng: 3,56MB

     Các bạn chú ý: Những hình ở phía dưới khi muốn xem kích thước thật to hơn, bạn đưa con trỏ vào tranh đó, có mũi tên xuất hiện ban hãy bấm vào mủi tên là xem được.

Isaac Levitan (1860-1900)

The sunny day- Một ngày nắng

The first green May- Ngày đầu tháng Năm xanh

The Lake- Hồ nước

Sunny Spring Day- Ngày xuân nắng 1876

Moonlit night- Đêm trăng

White Lilac- Hoa tử đinh hương trắng

Autumn Day- Ngày thu 1879

Hồ, 1900

Buổi chiều, Plyos vàng, 1889

Mùa xuân, con nước, 1896-1897

tamtay.vn - photo - Tranh Levitantamtay.vn - photo - Tranh Levitantamtay.vn - photo - Tranh Levitantamtay.vn - photo - Tranh Levitantamtay.vn - photo - Tranh Levitantamtay.vn - photo - Tranh Levitan

Trên sự yên tĩnh vĩnh cửu (1894)

 

tamtay.vn - photo - Tranh Levitan

Mùa Thu Vàng (1895)
tamtay.vn - photo - Tranh Levitantamtay.vn - photo - Tranh Levitan
Mùa xuân ở Italy
 
 Phong cảnh mùa Thu(1880)

 

Autumn Day. Sokolniki. 1879. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Sunny Day. Spring. 1876-77. Oil on canvas. Private collection.
Village in Winter. 1877-78. Oil on canvas. The Art Museum, Tula, Russia.
Autumn. Road in a Village. 1877. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Edge of a Forest. Study. Early 1880s. Oil on canvas. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Oak. 1880. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Snowbound Garden. 1880s. Gouache, lead pencil and scratching on chalk-overlay cardboard. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Bird-Cherry Tree. Early 1880s. Oil on canvas mounted on cardboard. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Barns. Study.1880s. Oil on canvas mounted on cardboard. The Picture Gallery, Vologda, Russia.
House with Broom-Trees. Study. 1880s. Oil on canvas mounted on cardboard. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Sheaves and a Village Beyond the River. 1880s. Oil on canvas. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
By the Riverside. Study. 1880s. Oil on canvas. The Picture Gallery of Armenia, Erevan, Armenia.
Shadows. Moonlit Night. 1880s. Watercolor on paper. The Picture Gallery of Armenia, Erevan, Armenia.
Village on the Bank of a River. 1880s. Oil on canvas. The A. N. Radishchev Museum of Arts, Saratov, Russia.
Self-portrait. 1880s. Indian ink, brush and white on yellow paper. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Road in a Wood. 1881. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Spring in the Forest. 1882. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
The First Green. May. Study. 1883. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Evening in the Field. 1883. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Boulevard in the Evening. 1883. Oil on canvas. The Picture Gallery of Armenia, Erevan, Armenia.
Sunny Day. 1883-84. Oil on canvas. Art Museum of the Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan.
The Last Snow. Savvina Sloboda. Study. 1884. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Footbridge. Savvina Sloboda. Study. 1884. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Jewish Woman in an Oriental Shawl. 1884. Water color on paper. Museum-Estate of V. Polenov, Tula region, Russia.
High Waters. 1885. Oil on panel. The Art Museum of Belarus, Minsk, Belarus.
The Istra River. Study. 1885-86. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Seashore. The Crimea. 1886. Oil on paper mounted on canvas. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Crimea. In the Mountains. Study. 1886. Oil on paper mounted on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Saklia in Alupka. Study. 1886. Oil on paper mounted on cardboard. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
In the Mountains in the Crimea. 1886. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Overgrown Pond. Study. 1887. Oil on canvas. Museum-Estate of V. Polenov, Tula region, Russia.
Overgrown Pond. 1887. Oil on paper mounted on canvas. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
On the Volga. 1887-88. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Evening on the Volga. 1888. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
View in Plios. Study. 1888. Oil on paper mounted on canvas. The Museum of Fine Arts, Kazan, Russia.
Golden Autumn. Village. 1889. Oil on canvas. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Evening. The Golden Pool. 1889. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
After the Rain. Plyos. 1889. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Barges. The Volga. 1889. Oil on canvas. The Art Museum of Nizhniy Novgorod, Nizhniy Novgorod, Russia.
Quiet Abode. 1890. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Mediterranean Seacoast. 1890. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Valley of a River. Study. 1890s. Oil on canvas pasted on cardboard. The Art Museum, Tula, Russia.
Bonfire. 1890s. Oil on canvas. Private collection.
The Lake. Eventide. 1890s. Oil on cardboard. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
By the Riverside. 1890s. Oil on cardboard. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Autumn. Study. Late 1890s. Oil on paper mounted on cardbord. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Canal in Venice. Sketch. 1890. Oil on paper mounted on canvas. Museum-Estate of V. Polenov, Tula region, Russia.
Springtime in Italy. 1890. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Seashore. The Crimea. 1890. Oil on paper mounted on canvas. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Sunset over a Forest Lake. Study. 1890s. Oil on canvas. Private collection.
Autumn Landscape. 1890s. Patel on cardboard. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
In the Vicinity of Bordiguera, in the North of Italy. 1890. Pastel on paper. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Autumn. 1890s. Water-colors and pencil on paper. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Autumn Landscape with a Church. 1890s. Pastel on paper. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Portrait of Nikolay Panafidin. 1891. Oil on canvas. The Tver Region Picture Gallery, Tver, Russia.
Deep Waters. 1892. Study. Oil on canvas. Private collection.
Vladimirka Road. 1892. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. More.
Evening Bells. 1892. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Autumn. The Manor. 1894. Pastel on paper. Museum of Fine Arts, Omsk, Russia.
Lake Como. 1894. Oil on canvas. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Above Eternal Peace. Study. 1894. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
A Haystack. Study. 1894. Oil on canvas. The Art Museum, Ulyanovsk, Russia.
Above the Eternal Peace. 1894. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Above the Eternal Peace. Detail. 1894. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Above the Eternal Peace. Detail. 1894. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Late Autumn. 1894-98. Oil on canvas. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Springtime. The Last Snow. Study. 1895. Oil on canvas. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Nenuphars. 1895 (?). Oil on canvas. The Kustodiev Picture Gallery, Astrakhan, Russia.
White Lilac. 1895. Pastel on paper. Museum of Fine Arts, Omsk, Russia.
Fresh Wind. Volga. 1895. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Cloudy Day. 1895. Pastel on paper. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Footpath in a Forest, Ferns. About 1895. Oil on cardboard. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
The Volga. A Calm Day. 1895. Oil on canvas. Private collection.
March. 1895. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Field after Harvest. 1897. Oil on cardboard. The Picture Gallery of Armenia, Erevan, Armenia.
Stormy Day. 1897. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. 
Moonlit Night. A Village. 1897. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Moonlit Night. A Village. 1897. Oil on canvas. The Russian Museum. St. Petersburg, Russia.
Spring Flood. 1897. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. 
Remains of the Past. Twilight. Finland. 1897. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Sunny Day. A Village. 1898. Oil on paper. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
The Lake. 1898. Oil on canvas. The Savitsky Picture Gallery, Penza, Russia.
The Lake. Study. 1898-99. Oil on canvas mounted on panel. The Art Museum of Nizhniy Novgorod, Nizhniy Novgorod, Russia.
Sunny Day. 1898. Oil on canvas. The Museum of Fine Arts, Kazan, Russia.
The Gully. 1898. Oil on canvas.  The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Meadow on the Edge of a Forest. 1898. Pastel on paper. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
The Lake. Barns at the Edge of a Forest. 1898-99. Oil on cardboard. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
The Last Rays of the Sun. 1899. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Road. 1899. Oil on canvas. Private collection.
Moonlit Night. 1899. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Haystacks. Twilight. 1899. Oil on cardboard. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Landscape with an Izba. Sketch. 1899. Oil on canvas. Art Museum of the Uzbek Republic, Tashkent, Uzbekistan.
Fog. Autumn. 1899. Watecolor and white on cardboard. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Summer Evening. Village Outskirts. 1900. Oil on cardboard. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Hay Making. Unfinished. 1900. Oil on cardboard. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Haymaking. Study. 1900. Oil on paper mounted on cardboard. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
The Apiary. Oil on canvas. Private collection.
Corniche, Southern France. Sketch. Oil on cardboard. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Mountain Range. Mont Blanc. Study. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
The Twilight. The Moon. Study. Oil on cardboard. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Landscape with Buildings. Oil on cardboard. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.
Landscape on the Volga. Boats by the Riverbank. Oil on paper mounted on cardboard. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.
Small Hut in a Meadow. Study. Oil on cardboard. The Kostroma District Museum of Visual Arts, Kostroma, Russia.
Valley of the River. Autumn. Pastel on paper. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia

DANH HỌA LEONARDO DA VINCI

Leonardo Da Vinci và bí ẩn gương mặt hoàn hảo
Những gương mặt hoàn hảo trong tranh của danh họa Leonardo Da Vinci

Bức tranh gương mặt nàng Mona Lisa nổi tiếng của Leonardo Da Vinci và những bức tranh khác của danh họa này khiến nhiều người từ trước đến nay luôn thắc mắc tại sao ông lại có thể sáng tạo nên những gương mặt hoàn hảo đến thế trong tranh của mình. Leonardo Da Vinci đã dùng những chất liệu gì để vẽ tranh luôn là một câu hỏi lớn nhưng chưa có lời giải đáp.

Leonardo Da Vinci và bí ẩn gương mặt hoàn hảo, Phi thường - kỳ quặc, bi an lich su, bi an lich su the gioi, chuyen la, chuyen la the gioi, Leonardo Da Vinci, Mona Lisa, guong mat hoan hao

Bức tranh gương mặt nàng Mona Lisa nổi tiếng của Leonardo Da Vinci

Tuy nhiên, mới đây, những nhà khoa học do nhóm Philippe Walter đến từ Phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm nghiên cứu và phục chế bảo tàng Pháp cùng với sự hợp tác của ESRF và Viện bảo tàng Louvre đã tiến hành nghiên cứu và phân tích trên 7 bức tranh tại Viện Bảo tàng Louvre để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên.

Theo kết quả nghiên cứu của nhóm khoa học này thì những bức tranh của danh họa Leonardo Da Vinci đều có thành phần và độ dày của từng lớp sơn đè lên nhau.

Leonardo Da Vinci và bí ẩn gương mặt hoàn hảo, Phi thường - kỳ quặc, bi an lich su, bi an lich su the gioi, chuyen la, chuyen la the gioi, Leonardo Da Vinci, Mona Lisa, guong mat hoan hao

Các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu bức tranh nàng Mona Lisa trong bảo tàng Pháp

Trong những bức tranh của mình, Leonardo Da Vinci đã dùng các lớp dày từ 1 đến 2 micron. Điều đặc biệt làm nên sự hấp dẫn kỳ lạ của những bức tranh là sự phối hợp tinh tế của hiệu ứng quang học. Hiệu ứng quang học này đã làm mờ những đường viền khiến chúng trông có vẻ mềm mại hơn. Bên cạnh đó, những vùng màu sắc dường như chuyển tiếp lên những bóng tối khiến những bức tranh như huyền ảo hơn.

Leonardo Da Vinci và bí ẩn gương mặt hoàn hảo, Phi thường - kỳ quặc, bi an lich su, bi an lich su the gioi, chuyen la, chuyen la the gioi, Leonardo Da Vinci, Mona Lisa, guong mat hoan hao

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học

Theo nhóm khoa học này thì Leonardo Da Vinci đã dùng đến kỹ thuật “sfumato”. Đây được xem là một kỹ thuật vẽ tranh sáng tạo của nghệ sĩ thiên tài này và cũng là bước cải tiến kỹ thuật lớn vào đầu thế kỷ 16.

Thành công cũng những nhà khoa học này là qua việc nghiên cứu, khảo sát tỉ mỉ, họ đã tìm được phương pháp đo lường quang học và đã tái tạo lại được như nguyên mẫu mà Leonardo Da Vinci đã làm. Từ đó, các nhà khoa học không những mô tả được chính xác kỹ thuật sfumato mà còn khám phá được các thao tác mà Leonardo Da Vinci đã tiến hành, nhất là việc làm thế nào để chuyển tiếp các màu sắc lên nhau.

Leonardo Da Vinci và bí ẩn gương mặt hoàn hảo, Phi thường - kỳ quặc, bi an lich su, bi an lich su the gioi, chuyen la, chuyen la the gioi, Leonardo Da Vinci, Mona Lisa, guong mat hoan hao

Leonardo Da Vinci và bí ẩn gương mặt hoàn hảo, Phi thường - kỳ quặc, bi an lich su, bi an lich su the gioi, chuyen la, chuyen la the gioi, Leonardo Da Vinci, Mona Lisa, guong mat hoan hao

Những bức tranh được nghiên cứu không hề bị hư hại

Nhiều người đã dành những lời khen ngợi cho nhóm nghiên cứu Philippe Walter và những cộng sự bởi họ đã tiến hành nghiên cứu hơn 7 bức tranh của Leonardo Da Vinci ngay trong phòng trưng bày của Viện bảo tàng nhưng lại không hề làm ảnh hưởng đến giá trị của tác phẩm.

Theo những nhà khoa học của nhóm nghiên cứu này cho hay thì Leonardo Da Vinci đã dùng phương pháp gọi là “nghiên cứu huỳnh quang tia X” - kỹ thuật vẽ sfumato để vẽ trong suốt 40 năm của ông.

Các nhà khoa học cũng tìm ra được những công thức trộn màu vẽ gương mặt trong tranh của Leonardo da Vinci.

Leonardo Da Vinci và bí ẩn gương mặt hoàn hảo, Phi thường - kỳ quặc, bi an lich su, bi an lich su the gioi, chuyen la, chuyen la the gioi, Leonardo Da Vinci, Mona Lisa, guong mat hoan hao

Leonardo Da Vinci đã có 40 năm trong nghề vẽ tranh và những bức tranh của ông vẫn đang là một bí ẩn gây nhiều tranh cãi

Kết quả nghiên cứu trên cho thấy, Leonardo Da Vinci đã nỗ lực không ngừng trong việc tìm tòi, sáng tạo để làm nên những tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo của mình.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học khác vẫn chưa được thuyết phục bởi nghiên cứu này và việc Leonardo Da Vinci đã làm như thế nào để có được những gương mặt hoàn hảo trong tranh vẫn là một đề tài gây tranh cãi chứa nhiều bí ẩn mà người ta vẫn tiếp tục nghiên cứu.

ĐẠI DANH HỌA PICASSO

Đại danh họa Picasso - tia mặt trời không bao giờ tắt

Danh họa Picasso

Cách đây tròn 30 năm, ngày 8/4/1973, Đại danh hoạ Pablo Picasso đã qua đời tại Moigins (Pháp). Nhắc đến tên tuổi của Pablo Picsso không riêng giới mỹ thuật, những người yêu hội hoạ mà ngay cả những người dân bình thường trên thế giới cũng đều biết. Bởi vì, Pablo Picasso là một Đại danh hoạ - sứ giả của HOÀ BÌNH và TIẾN BỘ XÃ HỘI. Nhiều nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội đã dùng những ngôn từ đẹp nhất, hay nhất để ca ngợi nhà Đại danh hoạ: “Picasso - đứa con phi thường, ghê gớm của thế kỷ XX”, “Picasso - tia mặt trời không bao giờ tắt”, “Picasso - một vĩ nhân”…v.v…

Pablo Picasso sinh ngày 25/10/1881 tại Malaga - một miền đất phía Nam của Tây Ban Nha. Gia đình Picasso thuộc dòng dõi quý tộc. Cha của Picasso là ông Jose Ruiz Blaxco - một giáo sư dạy Mỹ thuật và mẹ là bà Maria Picasso Lopez, một phụ nữ dịu dàng, đảm đang. Theo truyền thống Tây Ban Nha, Picasso mang họ mẹ. Thừa hưởng “zen hội hoạ” của thân phụ, ngay từ niên thiếu, Picasso đã tỏ ra là một “thần đồng mỹ thuật”. Mới 3-4 tuổi Picasso đã biết vẽ và 5 tuổi đã vẽ khá nhiều tranh với một trí tưởng tượng kỳ lạ. Khoảng 7 tuổi Pablo đã được thân phụ dạy học môn hình hoạ. Năm 1895, mới 14 tuổi, Picasso đã thi đậu và Trường Cao đẳng Mỹ thuật Barcelona với kết quả điểm ưu. Thậm chí từng có giai thoại rằng: Thời gian của bài thi là 1 tháng nhưng Picasso chỉ làm trong 1 ngày. Mới học năm thứ nhất, Picasso đã tham gia Triển lãm Mỹ thuật thủ đô Madrid. Tại triển lãm, tác phẩm “ Khoa học và lòng nhân ái” của chàng hoạ sĩ trẻ Picasso đã được trao bằng danh dự. Sau đó, tại Triển lãm Mỹ thuật Malaga, tác phẩm trên đã đoạt Huy chương vàng. “Sự kiện” này đã làm cho Pablo Picasso nổi tiếng khắp Tây Ban Nha. Một năm sau (1897), Picasso trở thành sinh viên Học viện Hoàng gia Fernando. Tuy vậy, lối đào tạo kinh viện của Học viện Hoàng gia không làm hấp dẫn chàng sinh viên Picasso bằng “Âm vang Mỹ thuật” từ Paris (Pháp) - “Kinh đô” của nghệ thuật. Tháng 10/1899, Picasso sang Pháp và năm 1904, ông chính thức sống, sáng tác tại đây. Cũng chính tại Paris, tài năng của Picasso  ngày càng phát triển và lan toả khắp thế giới.

Cô gái và quả cầu - Tranh của Picasso

Các nhà nghiên cứu nghệ thuật đã chia sự nghiệp sáng tác của Picasso làm 3 giai đoạn chính, gồm: Màu Lam (Blue Period), Màu Hồng (Rose Period) và Lập Thể (Cubisme). Giai đoạn Lam của Picasso diễn ra vào khoảng từ năm 1901-1904. Những bức tranh của Picasso giai đoạn này thường là gam “màu lạnh”, trầm buồn với hình ảnh “Những người cùng khổ” như: “Xẩm già khốn khổ”, “Chân dung một phụ nữ trẻ”, “Cuộc gặp gỡ”… Giai đoạn Hồng diễn ra từ khoảng năm 1904-1906, với những bức tranh vẽ về các nghệ sĩ xiếc, nhào lộn, nhất là hình tượng anh hề Arlequin. Giai đoạn Lập Thể bắt đầu từ năm 1907 với tác phẩm “Những cô gái ở Avignion” (Les Demoiselles). Đây là tác phẩm được coi là “quả bom” làm chấn động cả thành Paris và mở đầu cho một trào lưu nghệ thuật mới. Trong tranh, Picasso thể hiện 5 cô gái đứng, ngồi, xoay chuyển. Song, 5 cô gái không còn mềm mại, duyên dáng, lả lướt như tranh cổ điển, mà thay vào đó là những đường kỷ hà xộc xệch, góc cạnh. Toàn bộ những quy tắc về giải phẫu, phép viễn cận, quy luật ánh sáng, hài hoà… của hội hoạ cổ điển đều bị Picasso khước từ, loại bỏ. Kể từ đây, cùng với Braque, Picasso đã đưa Trường phái Lập Thể lên tột đỉnh vinh quang và tạo nên tiếng vang chưa từng có trong lịch sử Mỹ thuật thế giới.

Thực ra, việc phân chia từng giai đoạn sáng tác của Picasso cũng phần nào khiên cưỡng, máy móc. Bởi vì, Picasso là một thiên tài hội hoạ. Ông đã từng nghiên cứu, thử nghiệm khá nhiều phong cách, trường phái, như: Cổ điển, Hiện Thực, Biểu Hiện, Linh Cảm, Siêu Thực… Và, khi đạt đến đỉnh cao ở mỗi trường phái, phong cách, Picasso lại từ bỏ cái cũ để đi tìm “những chân trời mới” của nghệ thuật. Không chỉ là một hoạ sĩ tài hoa, Picasso còn là một nhà điêu khắc, nhà đồ hoạ, thợ đồ gốm… Điều đáng nói, cũng như hội hoạ ngay cả ở những lĩnh vực trên Picasso cũng tỏ ra xuất sắc. Ông chính là người đầu tiên thực hiện tác phẩm điêu khắc bằng phương pháp ghép nối các chất liệu, thay vì chạm, khắc, tạc hay đổ khuôn truyền thống. Thậm chí, ngay cả ở lĩnh vực minh hoạ, hiếm có hoạ sĩ nào như Picasso minh hoạ nhiều sách và để lại dấu ấn thiên tài của mình trong “những tác phẩm nhỏ nhặt”.

Không chỉ là một Đại danh hoạ, Pablo Picasso còn là chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi cho HOÀ BÌNH,TỰ DO và TIẾN BỘ XÃ HỘI. Bằng tài năng và trí tuệ của mình, Picasso luôn đứng về phía nhân dân lao động, những người cùng khổ và đấu tranh chống lại áp bức, bất công, chống lại chủ nghĩa phát xít, đế quốc. Năm 1937, tại Paris diễn ra một Triển lãm Quốc tế. Picasso được đặt vẽ cho gian hàng của Tây Ban Nha. Từ sự kiện phát xít Đức ném bom huỷ diệt thị trấn Guernicacủa xứ Basque quê hương ông ngày 26/4/1937, Picasso vô cùng đau đớn và căm thù. Ông lấy ngay “sự kiện Guernica” làm đề tài để thực hiện một bức tranh hoành tráng rộng tới 30 m2. Bằng ngôn ngữ của nghệ thuật Lập ThểBiểu Tượng, Picasso đã thể hiện trong tác phẩm này hình tượng của những thiếu phụ bồng con gục ngã, những bàn tay chới với tuyệt vọng, những hình thể quằn quại như gào thét và đối lập lại là những cái đầu bò, thân ngựa quái gở, đang dày xéo, dẫm đạp lên những thân hình quằn quại…

Qua “Guernica”, Picasso tỏ rõ thái độ phỉ nhổ vào chiến tranh và dự báo một thảm cảnh mà bọn phát xít sẽ gây ra cho nhân loại. Sau đó, chính Picasso trở thành một chiến sĩ của lực lượng những người kháng chiến Pháp chống lại phát xít Đức. Năm 1944, Picasso trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Pháp. Ông tuyên bố: “Lý tưởng của những người cộng sản về một thế giới tươi đẹp phù hợp với nghệ thuật của tôi”. Kể từ đó, Picasso trở thành một trong những chiến sĩ - “Sứ giả hoà bình” tiêu biểu của thế giới. Bằng ngôn ngữ hội hoạ, Picasso tố cáo, lên án chiến tranh, ca ngợi hoà bình. Đối với Việt Nam, Đại danh hoạ Pablo Picasso có một tình cảm hết sức đặc biệt. Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam hoàn toàn thắng lợi. Picasso đã xúc động vẽ tặng nhân ta bức tranh “Chúc mừng hoà bình thắng lợi”. Tiếp đó, khi đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam, Picasso đã lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa và dùng ngôn ngữ hội hoạ để biểu thị tình cảm của mình đối với nhân Việt Nam. Đáng lưu ý, năm 1968, tại Hội nghị trí thức toàn Châu Âu, Đại danh hoạ Picasso đã trực tiếp lên diễn đàn cực lực phản đối cuộc xâm lược Việt Nam của Mỹ và kêu gọi: “Tất cả nghệ thuật hiện đại Châu Âu đứng về phía Việt Nam!”. Ngoài ra, Năm 1951, Picasso còn vẽ tác phẩm “Tàn sát ở Triều Tiên” - tố cáo cuộc chiến tranh ở Triều Tiên. Tiếp đó (1952), Picasso cho ra đời tác phẩm liên hoàn “Chiến tranh và Hoà bình”. Nhắc đến 2 tiếng HOÀ BÌNH, chắc hẳn mọi người yêu nghệ thuật trên thế giới đều biết đến loạt tranh vẽ chim hoà bình nổi tiếng của Picasso. Chim bồ câu - biểu tượng của HOÀ BÌNH là đề tài mà Picasso ấp ủ từ thời niên thiếu. Suốt nhiều năm, Picasso đã vẽ đi, vẽ lại hàng trăm bức tranh về chim bồ câu với loại đơn, đôi hoặc nhóm 3 con. Năm 1949, Đại Hội Hoà bình Thế giới tổ chức ở Roma (Italia). Tại Đại hội, tác phẩm “Chim bồ câu” của Picasso được chọn là Biểu tượng Hoà bình Thế giới.

30 năm đã trôi qua kể từ ngày Đại danh hoạ Pablo Picasso qua đời, song tên tuổi, sự nghiệp của ông vẫn sống mãi trong trái tim của hàng triệu người yêu nghệ thuật. Trong cuộc đời trường thọ của mình (92 tuổi), nhà danh hoạ đã để lại cho hậu thế và nền nghệ thuật thế giới một gia tài mỹ thuật khổng lồ với hàng vạn tác phẩm. Trong số này có 1.885 tranh sơn dầu, 15.000 bức đồ họa, 1.228 tác phẩm điêu khắc (100 tượng tròn), 3.222 tác phẩm gốm, 34.000 tranh minh hoạ lớn nhỏ… và một vài tập thơ. Suốt nhiều thập kỷ qua, đã có hàng ngàn tác phẩm nghiên cứu, văn học, điện ảnh… nói về sự nghiệp vĩ đại của Pablo Picasso. Riêng đối với nhân dân Việt Nam, Pablo Picasso không chỉ là một Đại danh hoạ - chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc, mà còn là “sứ giả của ” HOÀ BÌNH và TIẾN BỘ XÃ HỘI, là tia mặt trời không bao giờ tắt.

Danh họa Vincent Van Gogh. La Mousmé, Seated...

Vincent van Gogh  (1853-1890)
Vincent van Gogh (1853-1890)

Vào Gallery của danh họa   Vincent van Gogh có 122 bức tranh, Ngọc Liên chỉ trích dẫn mấy bức này...

        Chú ý hãy bấm vào giữa tranh để chương trình tự động phóng to kích cở, khi vào Gallery cũng vậy nhấn đúp vào giữa tranh.

Danh họa Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)

Pierre-Auguste Renoir
Pierre-Auguste Renoir

Trích tác phẩm:

          Pierre-Auguste Renoir  có 216 tác phẩm khi vào Gallery ở cuối trang có phân trang số lượng tranh như phía dưới, bạn vào tùng phần một để xem đầy đủ tranh. ||  1-51  ||  52-103  ||  104-153  ||  154-216  ||  List of Images

Danh họa Ilya Repin (1844-1930)

Danh họa Ilya Repin (1844-1930)
Danh họa Ilya Repin (1844-1930)

Tác phẩm:

 Tại Gallery Danh họa Ilya Repin có 94 tác phẩm bạn vào xem thêm.

           Để xem tất cả tranh của các danh họa thế giới bạn hãy vào trang:  

Olga's Gallery   chọn theo vần ABC. Bạn sẽ được thỏa thích xem tranh.

 

                                                                                   Ngọc Liên 12/2010

      Khi vào trang này bạn sẽ xem gần như đầy đủ tranh của các danh họa trên thế giới bạn có thể xem theo vần ABC và từ trang 1..2..xem theo tác giả, theo thể loại v..v....nhiều cách xem, cách sắp xếp tranh...

                                                   Ngọc Liên.